PROCEDURA KUPOVINE

  • U Internet prodavnici rs.kupinaocare.com postoji mogućnost kupovine proizvoda koji su predstavljeni u ovoj Internet prodavnici.
  • U Internet prodavnici rs.kupinaocare.com kupovinu mogu vršiti samo korisnici iz Republike Srbije.
  • Narudžbenica u Internet prodavnici je predata kada korisnik primi automatsko elektronsko obaveštenje.
  • Prethodno pomenuto elektronsko obaveštenje nije potvrda da je proizvod na zalihama, niti da je započela otprema proizvoda.
  • Ukoliko proizvoda koji je poručen nema na zalihama ili ukoliko narudžbenicu nije moguće realizovati zbog drugih razloga, korisnik će biti biti obavešten putem elektronske pošte ili telefonskim putem.
  • Potvrđena narudžbenica smatra se neopozivom, a kupac ima pravo na raskid ugovora u skladu sa članom 35. Zakona o zaštiti potrošača, u roku i na način koji je previđen zakonom.
  • Optical Story d.o.o. može ne prihvatiti narudžbenicu, odnosno ne izvršiti isporuku robe ukoliko utvrdi da je došlo do zloupotrebe web portala rs.kupinaocare.com ili ukoliko ustanovi da su podaci na narudžbenici nepotpuni, odnosno netačni.
  • Potvrdom narudžbe kupac potvrđuje da je bio upoznat sa opštim uslovima da je upozoren na sadržaj istih.
  • Kupac mora biti stariji od 18 godina da bi mogao poručiti robu.

CENE

Sve cene u Internet prodavnici su u dinarima i sa uračunatim PDV-om. Prilikom kupovine važeće cene su cene koje su istaknute u momentu naručivanja. Ove cene su važeće samo za prodaju putem Internet prodavnice i  ne moraju biti jednake cenama na prodajnim mestima Optical Story d.o.o. u Republici Srbiji.

0