1. POLITIKA PRIVATNOSTI

Web stranica kupinaocare.com ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti te se obavezuje da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja ove web stranice u skladu sa Čl.23 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) u daljem tekstu Zakon.

Pravila privatnosti primenjuju se samo na fizička lica a lični podaci su svi podaci putem kojih Vas možemo, direktno ili indirektno identifikovati. Sve Vaše lične informacije tretiraju se kao strogo poverljive a Društvo ih čuva na adekvatan način.

Politika privatnosti opisuje način na koji web stranica koristi lične podatke posetilaca. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom ove stranice, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Tražimo samo informacije koje su nužne kako bismo što bolje realizovali Vaš zahtev.

1.1. RUKOVALAC LIČNIH PODATAKA

Ova Politika se primenjuje za sve lične podatke koje o Vama prikuplja i čuva:

Naziv: Optical Story d.o.o. Novi Sad

Adresa: Sentandrejski put br.11,21000 Novi Sad

Matični broj: 20931191

Poreski identifikacioni broj: 108100208

E-mail: [email protected]

Telefon: :+381 21 270 03 70

1.2. NA KOGA SE ODNOSI POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova politika privatnosti primenjuje se na:

-sva lica koja pristupaju stranici: www.kupinaocare.com

-lica koja posećuju naše profile na stranicama društvenih mreža;

-lica koja komuniciraju sa nama telefonom, putem e-maila ili na drugi način;

1.3. PODACI O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU

Optical Story d.o.o obrađuje sledeće podatke:

1.Ime i Prezime

2.Adresa stanovanja

3.Broj telefona

4.E-mail adresa

5.IP adresa

6.Pol

7.Datum rođenja

Podaci o ličnosti kupaca koji obavljaju Online kupovinu preko Internet stranice Društva

Društvo obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora o kupoprodaji preko Internet stranice (dalje: Online kupovina).

Lični podaci koje prikupljamo od Vas su: ime i prezime, elektronska adresa, adresa (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona. Sve vaše lične podatke dobijamo direktno od Vas.

Obradu Vaših podataka vršimo u svrhu omogućavanja i izvršavanja Vaše online kupovine putem naše Internet stranice. Prilikom korišćenja usluge Online kupovine Društvo obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu:

-Realizacije porudžbine i dostavljanja informacija o statusu porudžbine (npr. obaveštenje kupca o vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.); omogućavanja kupcima podnošenje reklamacija i povrata;otkrivanja i/ili sprečavanja zloupotrebe ili prevare.

-Naše Internet stranice uključujući i odeljak za Online kupovinu možete koristiti u svojstvu “Registrovanog korisnika” ili “Neregistrovanog korisnika”. Za registraciju i otvaranje korisničkog profila potrebni su nam sledeći lični podaci: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa i mesto prebivališta, poštanski broj, pol. Društvo nema pristup lozinkama, tako da je korisnik isključivo odgovoran za zaštitu svoje lozinke. Svaki korisnik odgovara za tačnost i istinitost svih informacija koje je dao i garantuje da će svojim profilom upravljati lično, odnosno preko lica koje ovlasti.

-U cilju uspešnog obrađivanja narudžbine od strane “Neregistrovanog korisnika” potrebni su nam sledeći lični podaci: ime i prezime, e-mail adresa, adresa i mesto prebivališta odnosno adresa isporuke, poštanski broj i kontakt telefon.Ukoliko ne pružite tražene podatke, Društvo verovatno neće moći da obradi Vašu porudžbinu i dostavi Vam naručenu robu. Svaki korisnik odgovora za tačnost podataka koje je uneo.

-Lične podatke osobe ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine od strane korisnika, delimo sa našim partnerima za logistiku kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Naši poslovni partneri ovlašćeni su te podatke koristiti i kontaktirati Vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Takođe Društvo je dužno po osnovu propisa koji regulišu oblast zaštite potrošača da kupcima obezbedi mogućnost ulaganja reklamacija na kupljene proizvode. U tom slučaju, prilikom ulaganja reklamacije od Vas kao kupca možemo da uzmemo podatke o imenu i prezimenu, broju telefona, e-mail adresi i/ili kućnu adresu, ukoliko je potrebno npr. slanje robe ali i druge podatke u zavisnosti od načina okončanja postupka reklamacije kao što je broj tekućeg računa (zbog vraćanja iznosa vrednosti kupljene robe) i druge podatke ukoliko su potrebni radi ispunjenja obaveza Društva u vezi sa postupkom rešavanja reklamacije a koje obaveze proizilaze iz finansijskih i/ili poreskih propisa. Podatke prikupljenje na ovaj način koristimo isključivo radi rešavanja i odgovaranja na Vaše reklamacije.

-Pravni osnov za obradu ovih podataka je član 12, stav 1 tačka 2) i 3) Zakona imajući u vidu izvršenje ugovornih obaveza odnosno pravnih obaveza.

-IP adresa- vrsta uređaja, vrsta pretraživača koja nam pruža Informacije o Vašem računaru,daje nam podatke u pogledu korišćenja naše internet stranice (odnosi se na sadržaj koji ste gledali, vreme koje ste proveli na našoj internet stranici, šta ste kliknuli) i podaci u pogledu odziva na naše poruke elektronske pošte.

Prilikom posete neke od naših Internet stranica, pretraživač koji koristite na vašem uređaju će automatski i bez vaše aktivnosti poslati na server naše internet stranice: IP adresu uređaja sa kog je poslat upit i koji ima pristup internetu, datum i vreme pristupa, ime i URL preuzete datoteke, internet stranicu/aplikaciju sa koje se pristupa (referrer URL), pretraživač koji koristite i ako je potrebno, operativni sistem računara koji podržava internet, kao i ime vašeg provajdera. Navedene podatke server privremeno čuva u takozvanoj log datoteci u sledeće svrhe: obezbeđivanje uspostavljanja nesmetane veze, obezbeđivanje komfornog korišćenja naše internet stranice/aplikacije i procena bezbednosti i stabilnosti sistema. Podaci se čuvaju privremeno i to za vreme posete stranici, a zatim se automatski brišu.

-Pravni osnov za obradu IP adrese je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (legitiman interes), koji proizilazi iz gore navede svrhe obrade podataka.

Ukoliko ste u vašem pretraživaču, u operativnom sistemu ili u drugim podešavanjima vašeg uređaja prihvatili tzv. geolokaciju, ovu funkciju koristimo kako bismo Vam ponudili individualne usluge na osnovu vaše trenutne lokacije (na primer, lokaciju najbliže prodavnice). Podatke o vašoj lokaciji obrađujemo isključivo u navedenu svrhu uz Vašu saglasnost.

News letter i marketing aktivnosti. Dodatni podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu saglasnosti lica, na primer u slučaju registracije korisničkog naloga, prijave za newsletter, direktan marketing, ankete, putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, konkursa ili izvršenja ugovora, u skladu sa utvrđenom svrhom, odnosno radi odgovora na upit, slanja newsletter-a i drugog marketing materijala, izvršenja ugovora ili druge obaveze, odnosno uz saglasnost lica, a kako je bliže opisano u nastavku ovog dokumenta.

Ako ste dali pristanak za prijem newsletter-a preko e-mail, sms, vibera, i/ili za prijem drugog marketing materijala koji sadrži obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, koristimo e-mail adresu odnosno broj telefona i eventualno ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama prodavnica. Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, Društvo će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude.

Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala, koji uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd.) kao i proizvode i usluge svih naših maloprodajnih objekata. Uz Vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove koje koristite npr. kroz dodavanje određenog proizvoda u korpu ili analizom dosadašnje istorije izvršene online kupovine.

Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje naše reklamne ponude u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu. Posledica korišćenja profilisanja može biti, na primer, davanje popusta određenoj osobi, slanje koda za popust, podsećanje na nedovršene kupovine, slanje predloga proizvoda koji može odgovarati interesima ili željama određenog lica ili ponuda boljih uslova u odnosu na standardnu ponudu kod Online kupovine. Uprkos profilisanju, lice na koje se profilisanje odnosi slobodno odlučuje o tome hoće li da iskoristi popust ili ponudu koji je dobilo na ovaj način, ili će iskoristiti bolje uslove i obaviti online kupovinu.

-Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vašu saglasnost za prijem newslettera/marketing materijala ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera a imate mogućnost da odjavu izvršite putem naše korisničke podrške. Link za odjavu newslettera možete naći na kraju svakog newslettera, a odjavu za Viber ili SMS možete izvršiti direktno putem Viber aplikacije ili SMS poruke, ukoliko ste saglasnost dali za ovakav vid obaveštenja. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke. Obaveštavamo Vas da u slučaju slanja newslettera/viber/sms možemo da angažujemo eksterne partnere u cilju izvršenja ovih usluga tako da može da dođe do prenosa Vaših podataka tim licima (podaci o e-mail adresi i broju telefona).

Maloletnici: Društvo svesno ne prikuplja i ne otkriva podatke o ličnosti maloletnika mlađih od 16 godina. Zastupnicima maloletnih lica preporučujemo da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok vrše pretragu po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka. Ukoliko smatrate da ste nenamerno dostavili podatke o ličnosti, molimo vas da nas roditelji ili zakonski staratelji obaveste o tome i mi ćemo izbrisati Vaše podatke o ličnosti.

Dostavljanjem ličnih informacija posetilac Internet stranice razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana i pored toga što Društvo konstantno preduzima sve optimalne mere radi zaštite istih.

Podaci o ličnosti korisnika društvenih mreža

Na stranicama društvenih mreža Društva, Društvo obrađuje podatke u svrhu informisanja potrošača o ponudama, proizvodima, uslugama, akcijama, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u kompaniji, u svrhu interakcije sa posetiocima društvenih mreža kao i u svrhu davanja odgovora na postavljena pitanja, pohvale i kritike i u svrhu komuniciranja sa licima. Obrada podataka se vrši u interesu ostvarivanja komunikacije odnosno u cilju interakcije i unapređenja odnosa sa pratiocima.

-Pravni osnov za obradu Vaših podataka je član 12, stav 1 tačka 6) Zakona (legitiman interes).

Na obradu podataka od strane operatera, platforma društvenih mreža (npr. administracija članova i deljenje informacija) imamo samo ograničen uticaj. Tamo gde možemo da utičemo i podesimo parametre za obradu Vaših podataka i to tako da operater platforme društvenih mreža postupa u skladu sa zaštitom podataka, mi preduzimamo sve mere koje su nam na raspolaganju. Međutim, na mnogim mestima ne možemo da utičemo na obradu podataka operatera, niti znamo koje podatke operater tačno obrađuje.

Operater platforme upravlja celom IT infrastrukturom usluge, pridržava se sopstvenih pravila o zaštiti podataka i ima sa Vama poseban korisnički odnos (ukoliko ste registrovani korisnik usluge društvenih mreža). Dodatno, operater je isključivo odgovoran za sva pitanja u odnosu na podatke Vašeg korisničkog profila, kojima mi kao kompanija nemamo pristup.

Detaljnije informacije o obradi podataka od strane operatera platforma društvenih mreža i o mogućnostima prigovora možete pronaći u njihovim pravilima o zaštiti podataka.

Podatke, koje ste uneli na našim stranicama društvenih mreža, kao što su npr. komentari, video snimci, slike, lajkovi, javna obaveštenja i sl. objavljuje operater platforme, a mi ih ni u jednom trenutku ne obrađujemo u neku drugu svrhu od predviđene. Zadržavamo pravo da obrišemo nezakonite ili neprimerene sadržaje, ukoliko je to potrebno.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu komuniciranja sa vama. Vaše sadržaje ćemo eventualno podeliti na našoj stranici ako to predstavlja funkciju platforme društvene mreže.

PRIKAZ PROCESA OBRADE

SVRHA OBRADE

PRAVNI OSNOV

U cilju obavljanja kupovine putem online prodavnice,neophodno je dostaviti podatke o ličnosti koji su potrebni za administraciju ugovornog odnosa-naplatu proizvoda,reklamaciju

Obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. U odsustvu takvih podataka, ugovor se ne bi mogao ni zaključiti ni izvršiti.

Kako biste izvršili kupovinu putem naše online prodavnice,možete se registrovati na našem sajtu

Obrada je neophodna za održavanje Vašeg naloga i za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora

U slučaju zamene proizvoda,potrebnih uputstava ili dodatnih informacija,potrebni su nam Vaši podaci kako bi rešili pitanje zbog kojeg ste nas kontaktirali

Obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza odnosno radi pružanja pomoći Kupcima. Obrada se vrši i na osnovu legitimnog interesa, jer podatke koristimo kako bismo Vam dali informacije koje tražite od nas ili koje Vam mogu biti od pomoći povodom pitanja koja ste nam uputili

Pravni osnov određen je u skladu sa čl. 12 važećeg Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Vaše podatke možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

-Izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene;

-Izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima;

-Obaveštavanja o novim kolekcijama;

1.4. PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vaše lične podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Unutar našeg Društva , pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju:

Zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni.

Naši partneri odnosno pravna lica sa kojima poslovno sarađujemo i koja nam pomažu u redovnom poslovanju,lica koja razvijaju i održavaju IT rešenja i platforme, servere,

Lica s kojima poslovno sarađujemo, kada ocenimo da je to potrebno radi zaštite određenih naših opravdanih interesa. Npr. poreski savetnici, računovođe, osiguravajuće kuće, advokati i drugi savetnici. U tom slučaju ta lica obrađuju Vaše lične podatke isključivo za naše potrebe;

Nadležna tela kod sprovođenja nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja kao i druga pravna lica kad je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, npr. revizor. U tom slučaju ta pravna lica obrađuju Vaše lične podatke u svrhu koja im je zakonom dodeljena;

Treće strane su ograničene u mogućnosti korišćenja Vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim navedenih, te su u obavezi da štite i obrađuju Vaše lične podatke u skladu sa zakonskim, regulatornim i ugovornim obavezama.

Sva pravna lica sa kojima sarađujemo su izabrana na veoma pažljiv način i kada to nalaže zakon ista su ugovorom obavezana na čuvanje ličnih podataka u tajnosti, a u skladu sa članom 45 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

1.5. DELJENJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo potrebne administrativne, tehničke, organizacione i druge mere kako bismo obezbedili odgovarajući stepen zaštite Vaših ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo prilikom procene da li su primenjene mere adekvatne i da li je stepen zaštite odgovarajući.

Pojedine zaštitne mere koje primenjujemo uključuju kontrolu pristupa, klasifikaciju informacija (i rukovanje njima), zaštitu integriteta i poverljivosti, bekap podataka, firewall tehnologiju, enkripciju podataka i druge odgovarajuće mere. Članovi našeg tima su obučeni i poseduju odgovarajuća znanja i razumeju značaj poverljivosti zaštite Vaših podataka o ličnosti.

U nastavku su navedeni obrađivači sa kojima delimo podatke o Vama:

OBRAĐIVAČ

ULOGA

SEDIŠTE

The Rocket Science Group, LLC (MailChimp)

Email (marketinške) usluge zasnovane na Cloud tehnologiji

Sjedinjene Američke Države

Google, Inc

Analitičke usluge

Sjedinjene Američke Države

Facebook, Inc (ukoliko bude facebook,može i druga društvena mreža)

Analitičke i marketinške usluge

Sjedinjene Američke Države

Potrebno navesti firmu

Održavanje IT sistema

Srbija

PR-pronaći osobu za navedene usluge,upisati ime

Marketinške usluge

Srbija

D express

Usluge dostavljanja

Srbija

JP Pošte Srbije

Usluge dostavljanja

Srbija

Naziv banke

Pružanje usluga plaćanja

Srbija

MEĐUNARODNI PRENOS PODATAKA

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneti van teritorije Republike Srbije. U tom slučaju, Vaše podatke ćemo preneti samo:

-U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS. Pristup će biti dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera.

1.6. NAČIN NA KOJI ŠTITIMO VAŠE LIČNE PODATKE:

Ograničenje pristupa osetljivim podacima kao i ograničenje korisničkih naloga koji mogu imati pristup određenim podacima, uvodeći sistem rola i autorizacija koje će da obezbede da samo određeni zaposleni rukovaoci kojima je neophodan pristup podacima za obavljanje radnih zadataka mogu da imaju uvid i vrše obradu odgovarajućih podataka;

Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gde se Vaši podaci čuvaju) koji se koriste za obradu ličnih podataka.

Svrha sprovođenja navedenih mera je sprečavanje rizika od uništenja, gubitka, izmene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Vašim ličnim podacima.

Korišćenje odgovarajućih mera zaštite, u odnosu na Vaše lične podatke, tražimo i od trećih osoba koje imaju pravo pristupa i obrade Vaših ličnih podataka.

1.7. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE LIČNE PODATKE

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

-za podatke gde postoji zakonom definisan rok čuvanja, Društvo čuva podatke u tom periodu i briše ih u dodatnom roku od godinu dana;

-podatke koje obrađuje na osnovu saglasnosti, Društvo čuva sve dok ima saglasnost, a u slučaju povlačenja saglasnosti, iste briše u najkraćem razumnom roku;

-podatke o kandidatima za posao Društvo čuva u periodu od 5 godina u svrhu naknadne procene potrebe za angažovanjem kandidata za posao;

-podaci dostavljeni prilikom postavljanja nekog upita/pitanja preko internet stranice, putem društvenih mreža ili putem e-maila ili telefona, brišu se ili anonimizuju najkasnije u roku od godinu dana nakon davanja konačnog odgovora;

Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka o ličnosti, podaci o ličnosti će biti trajno obrisani.

Gore navedena razdoblja čuvanja Vaših ličnih podataka, definišemo vodeći se sledećim kriterijumima:

-period u kojem su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge;

-postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.

1.8. VAŠA PRAVA

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

  • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,

  • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,

  • pravo na ispravku ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,

  • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,

  • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,

  • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,

  • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,

  • pravo da podnesete žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju da u roku od 30 dana od dana Vašeg zahteva za ostvarivanje prava ne dobijete odgovor, ili ne budete zadovoljni odgovorom. (https://www.poverenik.rs/).

Kako biste ostvarili ova prava, molimo Vas da nas kontaktirate na info@mojaoptika.com

1.9. IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti s vremena na vreme, u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija. Sve izmene stupaju na snagu momentom objavljivanja na Sajtu. Predlažemo Vam da periodično vršite uvid u našu Politiku privatnosti.

Tražićemo Vaš pristanak za sve materijalne izmene ove Politike privatnosti ako i gde to zahtevaju važeći zakoni o zaštiti podataka.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt i da se odjavite sa našeg Newslettera.