VRAĆANJE ROBE

RASKID UGOVORA

Na osnovu člana 28. Zakona o zaštiti potrošača kupac ima pravo da raskine Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu, odnosno izvan  poslovnih postorija u roku od 14 dana od datuma prijema robe. Pravo na odustanak kupac ostvaruje popunjavanjem Obrasca za raskid Ugovora, koji je poslat zajedno sa robom i slanjem popunjenog obrasca trgovcu u roku od 14 dana od datuma prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora, Kupac je u obavezi da istu robu vrati u adekvatnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korištena. Ukoliko navedeno nije ispunjeno, Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškove vraćanja robe snosi Kupac.

U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u adekvatnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korištena.

REKLAMACIJA

Kupac ima pravo izjaviti reklamaciju na nesaobraznost robe u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun ili drugi dokaz o kupovini robe.

Reklamacija se može izjaviti pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti OVDE uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa ili drugi dokaz o kupovini robe.

Odgovor na reklamaciju mora biti poslat kupcu elektronski ili pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je reklamacija primljena. U slučaju prihvatanja reklamacije, rok za njeno rešavanje ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije se može produžiti samo jednom.

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka na proizvodu, istog ili drugog proizvoda i povrata novca.

Ukoliko zahtev Kupca podrazumeva povrat novca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koji se prihvati umanjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Takođe, Kupac ima pravo na raskid Ugovora i u slučaju da Prodavac ne otkloni nesaobraznost u utvrđenom roku.

Kupac ima pravo da vrati proizvod i u slučajevima kada mu je isporučen proizvod koji nije naručio ili mu je isporučen oštećen proizvod, a oštećenja su nastala usled loše manipulacije prilikom isporuke.

Ako ste dobili proizvod koji niste poručili ili ste dobili proizvod sa greškom, potrebno je da nas o navedenom obavestite na e-mail adresu [email protected]
i da nam zajedno sa robom i originalnim računom dostavite ispunjen obrazac za reklamaciju u roku od 14 dana od dana prijema robe na adresu Optical Story d.o.o., Sentandrejski put br. 11, Novi Sad sa naznakom „Internet prodaja“.

Ukoliko su ispunjeni svi prethodno opisani uslovi, po prijemu robe Optical story d.o.o. će vratiti celokupan iznos novca.

Proizvod mora biti propisno zapakovan u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koju nisu prikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidnih mehaničkih oštećenja tokom transporta neće biti preuzete i biće vraćene pošiljaocu.

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode i ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na to da postoji mogućnost individualnog podešavanja monitora, te usled razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično, ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora, te u takvim slučajevima reklamacija nije opravdana. Pravo na reklamaciju Kupac gubi i ukoliko se izvrši neovlaštena dorada proizvoda ili zahvat na proizvodu od strane treće neovlaštene osobe.

0