RASKID UGOVORA – POVRAT ILI ZAMENA ROBE

Ukoliko niste zadovoljni sa naočarima koje ste poručili možete ih zameniti za druge naočare ili zahtevati povrat novčanih sredstava, u roku od 14 dana od datuma prijema.
Povrat novca i zamena obavlja se isključivo putem kurirske službe, na sledeći način:
1. Pozivom nas obavestite na broj +381 21 270 03 70 od ponedeljka do petka ( 9 – 16 časova)
2. Popunite Obrazac za raskid koji ste dobili uz naočare
3. Upakujete naočare i račun i osigurate paket od lomljenja
4. Pošaljete ih kurirskom službom na adresu Optical Story d.o.o., Sentandrejski put br.11, 21000 Novi Sad, sa isporukom najkasnije do 16 časova, o trošku pošiljaoca.
5. Nakon što nam stignu naočare i utvrdimo da ne postoje tragovi korišćenja i da nisu oštećene, šaljemo zamenski model za koji ste se odlučili ili prosleđujemo vaš zahtev za povrat novčanih sredstava u sektor finansija.

Na osnovu člana 27. Zakona o zaštiti potrošača, kupac  ima pravo da raskine Ugovor o kupoprodaji zaključen na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana od datuma prijema robe. Pravo na odustanak kupac ostvaruje popunjavanjem  Obrasca za raskid Ugovora, koji je poslat zajedno sa robom, i slanjem popunjenog obrasca trgovcu u roku od 14 dana od datuma prijema robe.

U slučaju raskida Ugovora Kupac je u obavezi da istu robu vrati u adekvatnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena. U suprotnom Prodavac nije u obavezi da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene. Troškovi vraćanja robe padaju na teret Kupca.
U slučaju raskida Ugovora od strane Kupca u navedenom roku, Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni iznos kupoprodajne cene u roku od 14 dana od dana prijema jednostrane izjave Kupca o raskidu Ugovora, pod uslovom da je Kupac u navedenom roku vratio robu Prodavcu u adekvatnom pakovanju, bez oštećenja i znakova da je roba korišćena.

REKLAMACIJA

Reklamaciju na nesaobraznost kupac može izjaviti u roku od 2 godine od dana kupovine proizvoda ili prijema robe, uz originalan račun otpremnicu ili bilo koji drugi dokaz o kupovini robe.

Reklamaciju možete izjaviti pisanim putem, preko Obrasca za reklamaciju koji se može preuzeti OVDE uz istovremeno dostavljanje robe Prodavcu koja je predmet kupoprodaje i uz originalan primerak računa – otpremnice ili uz bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Odgovor na reklamaciju mora biti poslat kupcu elektronski ili pisanim putem najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Ako je reklamacija prihvaćena, rok za rešavanje po reklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako isporučena roba nije saobrazna Ugovoru, Kupac ima pravo da bira između otklanjanja nedostataka, istog ili drugog artikla ili povrata novca.
U zavisnosti od zahteva Kupca, Prodavac je dužan da celokupan iznos kupoprodajne cene ili deo cene za koju se prihvati umanjenje od strane Prodavca, vrati Kupcu u roku od 14 dana.

Kupac takođe ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Prodavac ne otkloni nesaobraznost robe u utvrđenom roku.

Kupac ima pravo vratiti proizvod i  u sledećim slučajevima:

1. isporuka proizvoda koji nije naručen
2. isporuka oštećenih proizvoda, a oštećenja su nastala zbog loše manipulacije prilikom isporuke.

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod sa greškom molimo vas da nas obavestite na e-mail adresu  [email protected] I ispunite obrazac za reklamaciju i popunjenog ga vratite zajedno sa robom i  originalnim  računom u roku 14 dana od dana prijema robe na adresu Optical Story d.o.o., Sentandrejski put br.11, 21000 Novi Sad sa naznakom „Internet prodaja – kupinaocare“.

Po prijemu robe Optical Story d.o.o. će vratiti celokupan iznos novca.

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti robu možete vratiti o trošku prodavca preko ugovorenog operatera – POST EXPRESS-a kurirske službe.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.

Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, tako da ne moraju uvek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora. U takvim slučajevima reklamacija nije opravdana. Pravo na povrat odnosno reklamaciju kupac gubi i u slučajevima neovlašćene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlašćene osobe.