OPŠTI USLOVI

OPŠTI USLOVI PRODAJE

Sadržaj web portala www.rs.kupinaocare.com i svih njenih varijanti je vlasništvo preduzeća Optical Story d.o.o., Sentandrejski put br. 11, Novi Sad.

Optical Story d.o.o. vam omogućava korištenje svih usluga i sadržaja svog web portala www.rs.kupinaocare.com u skladu sa niže navedenim USLOVIMA KORIŠTENJA. Korištenjem bilo kog dela web portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, te da prihvataju objavljene opšte uslove poslovanja i prihvataju korištenje sadržaja ovog web portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

PODACI O FIRMI

OPTICAL STORY d.o.o.
Adresa: Sentandrejski put br. 11, Novi Sad
Tel: +381 21 270 03 70,
E-mail: [email protected]
Web: www.rs.kupinaocare.com
Broj računa: 160000000039053246
Matični broj:  20931191
PIB:  108100208
Šifra delatnosti: 47.78

Optical Story d.o.o. Novi Sad, svoje potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.rs.kupinaocare.com OBAVEŠTAVA da se prodaja robe putem ovog internet sajta obavlja u okviru delatnosti privrednog društva Optical Story d.o.o., Novi Sad: Sentandrejski put br. 11, mat. br. 20931191, PIB: 108100208, tel. +381 21 270 03 70, adresa za izjavljivanje reklamacije je: [email protected];

 

Opšte odredbe 

Korištenjem stranice www.rs.kupinaocare.com korisnici potvrđuju da prihvataju opšte uslove poslovanja, pri čemu Optical Story d.o.o. i korisnici opštim uslovima ugovaraju međusobne obaveze prilikom izvršenja kupovine putem web portala www.rs.kupinaocare.com.

Kupci mogu biti isključivo korisnici iz Republike Srbije. Opšti uslovi prodaje su sastavljeni u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije.

Optical Story d.o.o. zadržava pravo izmene ovih Uslova u svako doba bez obaveze prethodne najave, te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice koje mogu proisteći iz takvih izmena. Navedene izmene stupaju na snagu objavljivanjem na web portalu www.rs.kupinaocare.com. Sve promene opštih uslova su obavezujuće za korisnike.

 

  • Ograničenje odgovornosti

Optical Story d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posledice korištenja web portala www.rs.kupinaocare.com i njenog sadržaja. Optical Story d.o.o. će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da potencijalne greške na web portalu www.rs.kupinaocare.com u pogledu cena, rokova isporuke, opisa proizvoda itd. ne isključuje i za iste ne preuzima nikakvu odgovornost.

  • Ograničeno pravo upotrebe

Optical Story d.o.o. zadržava pravo  promene, ograničenja ili prestanka pružanja usluge www.rs.kupinaocare.com u svako doba bez prethodne najave, u potpunosti ili delimično ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uslova korištenja. Korisnici web portala www.rs.kupinaocare.com ove sadržaje koriste isključivo u lične i nekomercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen i zabranjena je bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranja ili distribucija bez dozvole Optical Story d.o.o.

  • Registracija korisnika

Prijava već registrovanih korisnika je veoma jednostavna. Sadržaj je takođe dostupan i gostima – neregistrovanim korisnicima. Postupak registracije podrazumeva da korisnik popuni podatke koji su traženi, pri čemu svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku, koja je tajna. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaje koje upisuje na stranicu i mora biti svestan da svojim korisničkim podacima raspolaže samo on, odnosno osoba koju je ovlastio. Krajnji potrošač robu kupuje samo za lične potrebe. Kupac je isključivo fizičko lice.

Zaštita privatnosti

Podaci koje nam kupac daje popunjavanjem obrasca na stranici www.rs.kupinaocare.com ili na neki drugi način (putem telefona, e-mail-a itd.), a koji su nam potrebni za realizaciju narudžbe, poverljivi su i štitimo ih u skladu sa zakonskim propisima. Lični podaci će se koristiti samo za namene za koje je kupac dao saglasnost, pri čemu je za zaštitu ovih podataka odgovoran takođe i kupac, osiguravanjem svog korisničkog imena i lozinke.

Za prenos ličnih podataka korisnika se koristi tehnologija SSL (Secure Socket Layer) kojom se kodiraju sve informacije koje se šalju sa porudžbenicom.

0